wladzarobotnicza.pl - strona Alternatywy Socjalistycznej (dawniej GPR)
Grecja: SYRIZA na rozdrożu PDF Drukuj Email
Wpisał Paweł Nowak   
Niedziela, 24. Maj 2015 15:20

1Podporządkowanie się Troice lub zerwanie z polityką cięć

Zwycięstwo SYRIZY po wielu latach brutalnych cięć socjalnych rozpoczęło okres nadziei dla milionów Greków. SYRIZA prowadziła kampanię przeciwko cięciom budżetowym, o zaprzestanie polityki oszczędności i odwrócenie wielu ataków na klasę robotniczą.

 

Nowo uformowany rząd koalicyjny z SYRIZĄ na czele natychmiast ogłosił przywrócenie płacy minimalnej do €750, zniesienie przepisów antypracowniczych, przywrócenie negocjacji zbiorowych, przywrócenie premii świątecznych dla emerytów o niskiej emeryturze, zakaz przejęć zadłużonych domów przez banki, ponowne zatrudnienie pracowników w ERT (telewizja publiczna, która została zamknięta przez poprzedni rząd), zaprzestanie procesu prywatyzacyjnego i ponownego zatrudnienia zwolnionych bezprawnie i niezgodnie z konstytucją pracowników sektora publicznego.


Jednak nowy rząd odziedziczył fatalną sytuację finansową i gospodarczą. 6 lat ostrych cięć spowodowało w Grecji katastrofę gospodarczą, opłacaną przez klasę robotniczą i rosnące, zubożałe warstwy klas średnich. Od 2009 roku grecka gospodarka doświadczyła kolosalnego spadku PKB o 22%. Nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zgodził się, że cięcia, które zostały nałożone na Grecję, miały efekt odwrotny od zamierzonego - zamiast wzmacniać gospodarkę, ta polityka faktycznie pogorszyła sytuację. A jednak MFW, ECB i europejscy przywódcy nadal domagają się, żeby Grecja kontynuowała tą samą, skompromitowaną politykę, próbując wycisnąć jeszcze więcej krwi z kamienia.

Więcej…
 
Walka pielęgniarek trwa – potrzebna solidarność pracownicza! PDF Drukuj Email
Wpisał Damian Winczewski   
Wtorek, 12. Maj 2015 10:27

pielęgniarki na ogólnopolskiej demonstracji związkowej - 14.09.201312 maja w wielu szpitalach w całym kraju odbywają się strajki ostrzegawcze i protesty pielęgniarek i położnych, a na wrzesień zapowiadany jest strajk generalny

 

Nie od dziś wiadomo, że polska ochrona zdrowia jest w fatalnym stanie. Cierpi ona na ogromne niedofinansowanie. Sytuacji nie poprawiają kolejne pseudoreformy, dokonywane przez rządy sprawujące władzę w imieniu kapitalistów. Obecny rząd pani Kopacz nieustannie deklaruje gotowość do dialogu z pracownikami ochrony zdrowia, lecz jedyne, co ma do zaoferowania w rzeczywistości to dalsza prywatyzacja i komercjalizacja szpitali oraz stopniowe przerzucanie pracowników ochrony zdrowia na umowy śmieciowe. Kolejne „restrukturyzacje” szpitali i innych placówek oznaczają tak naprawdę wprowadzanie do publicznej ochrony zdrowia mechanizmów rynkowych na coraz szerszą skalę. Odbija się to zarówno na pacjentach (których likwidacje „nierentownych” oddziałów pozbawiają dostępu do opieki zdrowotnej), jak i na personelu medycznym, na którym dokonuje się „oszczędności” – ratownikach, salowych czy pielęgniarkach, zmuszanych do pracy w nadgodzinach lub wręcz na kilka etatów i przejmowania obowiązków zwalnianych pracowników. Wszystko to połączone jest z nędznymi płacami, kompletnie niewspółmiernymi do odpowiedzialności, oraz brakiem nowoczesnego sprzętu medycznego.

 

Grupą, która twardo przeciwstawia się tym patologiom, są pielęgniarki. W ubiegłych latach niejednokrotnie dowodziły swej odwagi i poświęcenia w walce o prawa pracownicze. W tym roku ich walka nabiera rozpędu.

Więcej…
 
Walka o wielki piec w krakowskiej hucie PDF Drukuj Email
Wpisał Kacper Pluta   
Czwartek, 07. Maj 2015 13:14

wiec hutników w Krakowie, 16.04.2015Ratowanie miejsc pracy i postulat nacjonalizacji przemysłu hutniczego

Wielki kryzys gospodarczy rozpoczęty w 2008 roku szczególnie mocno uderzył w polski i europejski przemysł hutniczy. Obecnie druga największa huta stali w Polsce – krakowski oddział ArcelorMittal Poland w Nowej Hucie (AMP) – zmierza ku kolejnemu kryzysowi w związku z groźbą wygaszenia ostatniego wielkiego pieca w zakładzie. Na szali leży półtora tysiąca miejsc pracy zatrudnionych w hucie i tysiące miejsc pracy u kooperantów i spółek zależnych.

 

Przyszłość wielkiego pieca zależy od wykonania w nim w przeciągu roku kosztownego remontu – niezbędnego, by piec mógł spełniać normy środowiskowe UE. Właściciel kombinatu oświadczył, że oczekuje państwowej pomocy, jeśli ma podjąć decyzje o remoncie. Mowa o obniżeniu cen energii elektrycznej (zniesienie akcyzy na prąd) i państwowym współfinansowaniu inwestycji (z funduszy europejskich). Przypomnijmy, że AMP jest częścią globalnego koncernu – największego na świecie producenta stali, którego większościowym właścicielem jest jeden z najbogatszych ludzi świata.

 

Stawianie pod znakiem zapytania tysięcy miejsc pracy po to, by postawić się w lepszej pozycji negocjacyjnej dla osiągnięcia większych zysków, trudno określić inaczej niż słowem szantaż.

Więcej…
 
Masowa demonstracja robotnicza – czas zacząć przygotowania do strajku generalnego! PDF Drukuj Email
Wpisał Wojtek Orowiecki   
Piątek, 24. Kwiecień 2015 13:21

1Nawet 65 tysięcy ludzi wzięło 18 kwietnia udział w manifestacjach pracowniczych w Warszawie, zorganizowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Protest miał formę marszu gwiaździstego – cztery demonstracje, które wyruszyły z różnych punktów miasta, spotkały się pod kancelarią premiera w Alejach Ujazdowskich. Najliczniejszy – ponad dwadzieścia dwa tysiące uczestniczek i uczestników – był marsz Związku Nauczycielstwa Polskiego. W pozostałych demonstracjach wzięły udział tysiące górników, kolejarzy, energetyków, strażaków, metalowców, chemików, pocztowców, hutników, pracowników i pracownic ochrony zdrowia, gazownictwa, przemysłu spożywczego i odzieżowego, handlu, kultury, usług publicznych i komunalnych, budownictwa oraz wielu innych branż. Demonstracja na kilka godzin zablokowała centrum miasta, pokazując siłę związku. Jednak, jak udowodnił jeszcze większy protest, zorganizowany we wrześniu 2013r. przez wszystkie trzy centrale związkowe, nawet największa demonstracja nie skłoni rządu do ustępstw, jeżeli nie będą jej towarzyszyły bardziej bojowe kroki – takie, jak strajk generalny. Powstaje więc pytanie: co dalej?

 

 

Demonstracja jasno pokazała, że pracownicy z niemal wszystkich branż mają dość zamrożonych pensji, zwolnień, odbierania praw pracowniczych i outsourcingu. Wśród postulatów znalazły się zarówno ogólne – podniesienie płacy minimalnej do 50 procent średniej krajowej, ustalenie minimalnej stawki godzinowej niezależnie od rodzaju zatrudnienia, walka z umowami śmieciowymi i „bezpłatnymi stażami”, wycofanie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, skrócenie wieku emerytalnego i umożliwienie przechodzenia na emeryturę w zależności od stażu pracy czy też obniżenie podatków dla najmniej zarabiających – jak i szczegółowe postulaty branżowe.

Więcej…
 
Nadszedł czas na bojową strategię dla świata pracy - przygotujmy się do strajku generalnego! PDF Drukuj Email
Wpisał Kacper Pluta   
Środa, 15. Kwiecień 2015 15:02

demonstracja związkowa - wrzesień 2013r.Strajki w górnictwie, które wstrząsnęły na przełomie stycznia i lutego Śląskiem, wytworzyły dynamikę zmuszającą centrale związkowe do bardziej bojowych deklaracji, przeprowadzenia akcji protestacyjnych i informacyjnych, a w przypadku OPZZ także do ogłoszenia pogotowia strajkowego w całym kraju. Żywiołowe akcje protestacyjne górników, najpierw w Kompanii Węglowej, a następnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w pewnym stopniu wyrwały się spod kontroli centralnemu kierownictwu związkowemu. W okresie gorących demonstracji górniczych w Jastrzębiu rzecznik Solidarności sam stwierdzał, że związek nie jest w stanie zatrzymać ludzi pod ziemią i kontrolować protestów. Podczas trwania sporu w górnictwie miały miejsce akcje solidarnościowe w różnych spółkach węglowych, a także gesty poparcia ze strony organizacji związkowych w innych branżach – zwłaszcza w energetyce, na kolei i ze strony związków rolniczych. Po zakończeniu strajków w górnictwie pracownicy wielu branż poczuli, że tak jak górnicy mogą stawiać żądania państwu i kapitalistom z pozycji siły. Biurokracje związkowe traktujące strajki w górnictwie w kategoriach źródła propagandy sukcesu musiały ulec naciskom i przynajmniej zachowywać pozory, że kontynuują walkę.

 

Kolejne sektory ogłaszają swoje żądania

W efekcie strajków w górnictwie i poczucia mobilizacji w ruchu związkowym nastąpiło szereg akcji pracowników różnych branż. Pierwszy ruch w kierunku rozszerzenia walki zrobili kolejarze. 11 lutego Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy ogłosił pogotowie strajkowe w obliczu trwających na kolei patologii. Jednak mimo nierozwiązanych od lat systemowych problemów kolei i pogarszającej się sytuacji pracowników spółek kolejowych, nie widać strategii walki ze strony kierownictwa związkowego.

Więcej…
 
Chiny: domagamy się uwolnienia aresztowanych feministek! PDF Drukuj Email
Wpisał Alternatywa Socjalistyczna   
Wtorek, 31. Marzec 2015 12:21

1Czy obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet również zostały wyjęte spod prawa w Chinach?

Protest pod ambasadą Chin - czwartek 9 kwietnia, godz. 17:00, ul. Bonifraterska 1

 

Sally Tang Mei-Ching, Akcja Socjalistyczna (sekcja CWI w Hong Kongu), 24.03.2015

 

Z okazji 8 Marca rząd Chin aresztował działaczki feministyczne, wywołując oburzenie na całym świecie. Aresztowania pokazują nasilenie represji pod rządami Xi Jinpinga – „najważniejszego przywódcy” kraju – a także tłumienie praw kobiet w dzisiejszych Chinach. 6 i 7 marca, tuż przed Międzynarodowym Dniem Kobiet i w trackie spotkania Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (parlamentu Chin) w Pekinie, siły bezpieczeństwa aresztowały co najmniej dziesięć działaczek za przygotowywanie protestów przeciwko uciskowi kobiet.

Więcej…
 
Solidarność ponad barierami - recenzja filmu “Dumni i wściekli” (Pride) PDF Drukuj Email
Wpisał Paweł Nowak   
Piątek, 27. Marzec 2015 18:48

prideJest szczyt strajku górników w Wielkiej Brytanii w 1984 r. Górnicy strajkują od wielu miesięcy, są atakowani przez media jako brutalni ekstremiści i nazywani przez Margaret Thatcher „wrogiem wewnętrznym”. Fundusz strajkowy związku zawodowego został skonfiskowany przez sądy, podczas gdy TUC, brytyjska federacja wszystkich związków zawodowych, odmawia udzielenia wsparcia i zorganizowania akcji solidarnościowych. Gdy strajk wkracza w kolejny miesiąc, brakuje pieniędzy i górnicze rodziny zaczynają głodować. Jednak izolacja górników kończy się, gdy w całym kraju pojawiają się grupy wsparcia, aby zbierać pieniądze dla strajkujących.

 

Jedna z tych grup zbiera więcej pieniędzy niż inne i decyduje się odwiedzić małą górniczą wioskę w Walii, którą wsparła finansowo. Tak więc, kolorowy minibus pełny gejów i lesbijek przejeżdża wielki most nad rzeką Severn, dzielący Anglię i Walię, aby odwiedzić wioskę górniczą w dolinie Dulais. Jak zostaną oni przyjęci w tej małej społeczności? Czy będą przywitani z otwartymi rękami, czy głęboko zakorzenione uprzedzenia zwyciężą?

 

"Dumni i wściekli" jest nową, brytyjską komedią, opartą na prawdziwej historii o specjalnym związku, zbudowanym między grupą Lesbijki i Geje Popierają Górników (LGSM) i społecznością górniczą w Walii Południowej. Jest to niezwykła i inspirująca historia o tym, jak solidarność, okazana przez lesbijki i gejów, przekształciła opinię i perspektywę strajkujących górników w czasie, gdy AIDS był kojarzony jako choroba gejowska, a homofobia w Wielkiej Brytanii była powszechna.

Więcej…
 
Przeciwko niszczeniu i prywatyzacji kolei PDF Drukuj Email
Wpisał Wojtek Orowiecki   
Wtorek, 24. Marzec 2015 22:35

1Relacja z protestu kolejarzy w Warszawie i tekst o fatalnej sytuacji kolei z 31. numeru gazety „Jedność Pracownicza”

24 marca w Warszawie około półtora tysiąca kolejarzy protestowało pod siedzibą PKP S.A. przeciwko niszczeniu kolei, prywatyzacji spółek infrastrukturalnych, zwolnieniom pracowników i likwidacji zakładów kolejowych. W pikiecie, zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP i Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ Solidarność, wzięły również udział Związek Zawodowy Maszynistów, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych, Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich oraz wiele innych związków zawodowych.

 

 

Kolejarze domagali się zaprzestania prywatyzacji PKP Energetyka, PKP Informatyka i TK Telekom, ostrzegając, że doprowadzi ona tylko do zwolnień i zagrożenia bezpieczeństwa na kolei; przypomnieli również, jaki los spotkał Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury – kiedyś dochodową spółkę, która wkrótce po prywatyzacji ogłosiła upadłość. Domagano się także pozostawienia pakietu kontrolnego PKP Cargo w rękach państwa, co rząd obiecywał podczas prywatyzacji części akcji tej spółki i czego ewidentnie nie zamierza dotrzymać.

 

Więcej…
 
Grecja: Porozumienie rządu z UE - „Tak, mieliśmy inny wybór” PDF Drukuj Email
Wpisał Sascha Stanicic, CWI   
Piątek, 20. Marzec 2015 15:06

1Wywiad z Nikosem Kanelisem, radnym miasta Volos i działaczem Xekinimy (greckiej sekcji Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej - CWI)

 

Jak oceniacie porozumienie pomiędzy UE a rządem Syrizy?

Uważamy, że jest to zdecydowany krok w tył w porównaniu do tego, co Syriza i Aleksis Tsipras mówili przed wyborami.

 

Pierwsza poważna kwestia to dług. Porozumienie podpisane przez rząd stwierdza, że grecki rząd (czyli naprawdę ludzie pracy) spłacą pełną kwotę długu (około 320 miliardów euro – około 170% PKB). Przed wyborami Syriza głosiła, że dług musi zostać radykalnie zredukowany przez międzynarodową konferencję, jak miało to miejsce w 1953 r. gdy zredukowano dług zagraniczny Niemiec.

 

Drugą ważną kwestią jest to, że nowy rząd zgodził się, by wszelkie działania wdrażane w ciągu następnych 4 miesięcy musiały być zaakceptowane przez Troikę (UE, EBC i MFW), która nie będzie się odtąd nazywać „Troiką” lecz „Instytucjami”. Ponadto rząd zobowiązuje się poprzez porozumienie do niestosowania żadnych działań, które usuwałyby ustawy poprzednich memorandów (tzn ustaw o ostrych cięciach). Oznacza to, że rząd będzie znajdował się pod nieustannym szantażem Troiki oraz, że „program z Salonik” (natychmiastowe działania na rzecz najbiedniejszej części społeczeństwa, które zostały zaprezentowane i przyjęte przez Syrizę podczas spotkania w Salonikach we wrześniu 2014) jest pod znakiem zapytania. Jedynym pozytywnym punktem porozumienia jest to, że program cięć, uzgodniony pomiędzy poprzednim rządem a Troiką, nie zostanie wprowadzony.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 50
Alternatywa Socjalistyczna, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting